CE markering en labeling

De CE-markering van glas betekent dat het door ons geproduceerde en geleverde glas voldoet aan de onderliggende Europese Normen (EN-normen). Elke productgroep kent zijn eigen EN-norm en hierin zijn diverse eisen opgenomen ten aanzien van:

  • Het gehanteerde kwaliteitssysteem
  • Extern toezicht door een erkend Notified Certification Body
  • Initiële beproevingen van het product door een erkend Notified Testing Body

Middels het CE-teken op de productsticker geven wij als producent aan dat het betreffende product voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de onderliggende Europese Norm. De informatie die wij vanuit de CE-wetgeving verplicht zijn aan te geven richting de klant, is terug te vinden op deze website. Per productgroep zijn telkens een tweetal documenten als pdf-file te downloaden:

  • Producten: dit document bevat de gedeclareerde waarden van het product
  • Verklaring: dit document bevat de producentenverklaring dat aan CE-regelgeving wordt voldaan.

De CE-markering is geregeld per productgroep. De invoering van de bijbehorende EN-normen gebeurt gefaseerd. Polypane Glasindustrie NV zal middels de productstickers en de informatie op deze website tijdig aangeven wanneer een productgroep aan de CE-regelgeving voldoet.

Indien u als klant aanvullende informatie nodig heeft over het product (bijvoorbeeld: waarden bij een afwijkende glasdikte of -samenstelling) kunt u zich wenden tot onze afdeling Verkoop.  Zij zijn dagelijks bereikbaar van maandag tot vrijdag (8:00 - 16:30u) onder telefoonnummer: +32 (0)3 710 90 00. Tevens kunt u diverse productwaarden (die nog niet onder CE-regelgeving vallen) terugvinden op deze website.