Norm & berekeningswijze

Projectbouw - Akoestische isolatie - Norm & berekeningswijze

De norm NBN S 01-400 geeft de criteria, waaraan gebouwen met verschillende functies dienen te voldoen, met betrekking tot geluidsprestaties.

De norm NBN ISO 717 definieert de ééngetalsgrootheden voor de luchtgeluidsisolatie in gebouwen en gebouwdelen. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met de spectra van verschillende geluidsbronnen. De bekomen ééngetalswaarden laten toe de kwaliteit van de geluidsisolatie te bepalen en het opstellen van akoestische prestatie-eisen te vereenvoudigen. De bepaling van de ééngetalsgrootheden volgt uit metingen conform de norm NBN EN ISO 140, voor een standaard afmeting en opstelling. Het resultaat in situ kan hiervan afwijken.

De berekende ééngetalsgrootheden zijn :
Rw = geluidsisolatie van het geteste materiaal, in dB en zonder rekening te houden met aanpalende materialen. Hierop kunnen correctiefactoren toegepast worden al naargelang het spectrum van de geluidsbron(nen).
C = vooral midden en hoge frequenties,
Ctr = voornamelijk lage frequenties (verkeerslawaai).

De ééngetalswaarde en de aangewezen correctiefactor worden bij mekaar opgeteld om de geluidsisolatie van de beglazing te omschrijven. Weergave : Rw (C;Ctr)

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag verder bij al uw vragen.

Contacteer ons

Enkele realisaties