+32 (0)3 710 90 00
Woningbouw

Productmatrix & Lastenboek

Algemeen geldende omschrijving
De glasdikte moet bij uitvoering steeds aangepast worden aan de glasoppervlakte en de winddruk die van toepassing is op het gebouw. Deze glasdikte wordt op basis van de normen NBN S 23-002 bepaald. Het wijzigen van de glasdikten, spouwbreedte en/of de spouwvulling (lucht of gas) zullen aanleiding geven tot wijziging van de opgegeven waarden. Spectrofotometrische waarden volgens EN 410. Ug-waarde volgens EN 673.